Menu

Priser og betingelser

Er du i tvivl om valg af prisgruppe, anbefaler vi prisgruppe B. Tal med din lærer, eller kontakt kontoret, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Betaler du i forvejen for soloundervisning på Lemvig Musikskole, er gruppe H gratis.

Pris for undervisningen i sæson 2018/2019

Prisgruppe Holdstørrelse/længde Under 25 år Over 25 år
A Enetime i 30 minutter 616 kr. pr. md. i 10 mdr. 728 kr. pr. md. i 10 mdr.
B Enetime i 25 minutter 524 kr. pr. md. 1 10 mdr. 632 kr. pr. md. i 10 mdr.
C 3 elever i 60 minutter, 2 elever i 40 minutter el. 1 elev i 20 minutter 428 kr. pr. md. i 10 mdr 520 kr. pr. md. i 10 mdr.
D 4 elever i 60 minutter, 3 elever i 45 minutter el. 2 elever i 30 minutter 332 kr. pr. md. i 10 mdr. 404 kr. pr. md. i 10 mdr.
E Bandfabrik 260 kr. pr. md. i 10 mdr.
F Minimus, Musiklegestue, Musikværksted og Babyrytmik 168 kr. pr. md. i 8 mdr. Babyrytmik: 168 kr. pr. md. i 2 mdr.
G Mindre grupper og bands 800 kr. pr. sæson 1600 kr. pr. sæson
H Større grupper, kor og orkestre 800 kr. pr. sæson 1600 kr. pr. sæson
I Balder 800 kr. pr. sæson

 

Betaling

Opkrævningen for betaling af undervisning i prisgruppe A-E falder i 5 rater.

  • 1. rate – 1/10 2018 (fra sæsonstart til 15. oktober)
  • 2. rate – 1/12 2018 (fra 16. oktober – 15. december)
  • 3. rate – 1/2 2019 (fra 16. december – 20. februar)
  • 4. rate – 1/4 2019 (fra 21. februar – 20. april)
  • 5. rate – 1/6 2019 (fra 21. april – sæsonafslutning)

Opkrævningen for betaling af undervisning i prisgruppe F – I falder i 2 rater:

  • 1. rate: 1/11
  • 2. rate: 1/3

 

Pris for leje af instrument

Lemvig Musikskole lejer en række instrumenter til eleverne på musikskolen. Du betaler som hovedregel leje for en hel sæson, men afleverer du instrumentet indenfor ophør af de 2 måneders prøvetid, opkræves du ikke leje.

Se pris pr. instrument

 

Betingelser

Indmeldelse

Indmeldelse sker online. Efter prøvetiden er tilmeldingen økonomisk bindende resten af skoleåret.

I tilfælde af flytning fra kommunen eller langvarig sygdom, kan der dog dispenseres fra denne regel.

 

Prøvetid

Indmeldelsen er bindende for hele skoleåret, men de 2 første måneder er prøvetid.

Prøvetiden er 2 måneder (normalt fra sæsonstart til 12. oktober) og er økonomisk bindende.

Skriftlig udmeldelse i forbindelse med prøvetidens udløb, skal ske senest 14 dage før prøvetidens udløb.

 

Udmeldelse

Udmeldelse bedes ske skriftligt på mail til Lemvig Musikskole, med angivelse af årsag.

Skriv til musikskolen@lemvig.dk

Bemærk, at efter prøvetiden er tilmeldingen økonomisk bindende resten af skoleåret.

 

Ferieplan

Musikskolen følger i store træk folkeskolens ferieplan. Af praktiske grunde begynder vi sæsonen cirka 1 uge senere og slutter 1 uge før skolerne. Ligeledes starter vores juleferie dagen før folkeskolernes.

Se folkeskolens ferieplan her

 

Aflysning af undervisning

Hvis musikskolen med kort varsel må aflyse undervisningen sker det pr. sms. Mobilnummer skal opgives ved tilmelding.

Ved aflysning af undervisning i forhold til planlagte aktiviteter, sendes en mail senest 3 dage før. Mailadresse skal opgives ved tilmelding.

Aflyses undervisningen, kan der efter aftale med underviseren være mulighed for at få en erstatningstime.

Vi refunderer løbende elevbetaling for aflyste lektioner ved næste opkrævning.

Musikskolen kan aflyse undervisningen 2 gange i løbet af sæsonen uden refusion.

Beløb under 150 kr. refunderes ikke.

 

Elevafbud

Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, bedes sende afbud direkte til musiklæreren.

Der kan også meldes afbud via kontoret, dog kun i åbningstiden mellem 10 – 14. Send gerne en mail.

Lektioner, som forsømmes af eleven, samt undervisning der falder på skolefridage, erstattes ikke.

 

Foto

Musikskolen forbeholder sig ret til at anvende eventuelle elevfotos til eget brug på digitale medier og til interne foldere og flyers. Må du eller dit barn ikke bruges i markedsførings øjemed, bedes du meddele dette til kontoret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Til top