Menu

Priser og betingelser

Er du i tvivl om valg af prisgruppe, anbefaler vi prisgruppe B. Tal med din lærer, eller kontakt kontoret, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Betaler du i forvejen for soloundervisning på Lemvig Musikskole, er gruppe H gratis.

Pris for undervisningen i sæson 2024/2025

Prisgruppe Holdstørrelse/længde Under 25 år Over 25 år
A Enetime i 30 minutter 696 kr. pr. md. i 10 mdr. 876 kr. pr. md. i 10 mdr.
B Enetime i 25 minutter 596 kr. pr. md. 1 10 mdr. 764 kr. pr. md. i 10 mdr.
C 3 elever i 60 minutter, 2 elever i 40 minutter el. 1 elev i 20 minutter 488 kr. pr. md. i 10 mdr 636 kr. pr. md. i 10 mdr.
D 4 elever i 60 minutter, 3 elever i 45 minutter el. 2 elever i 30 minutter 384 kr. pr. md. i 10 mdr. 488 kr. pr. md. i 10 mdr.
E Bandfabrik 312 kr. pr. md. i 10 mdr.
F Minimus, Musiklegestue, Musikværksted og Babyrytmik 192 kr. pr. md. i 8 mdr. Babyrytmik: 192 kr. pr. md. i 2 mdr.
G Mindre grupper og bands 900 kr. pr. sæson 1800 kr. pr. sæson
H Større grupper, kor og orkestre 900 kr. pr. sæson 1800 kr. pr. sæson
I Balder 900 kr. pr. sæson
J KOL-kor, Kor – Ro og energi 1200 kr. pr. sæson
Betaling

Opkrævningen for betaling af undervisning i prisgruppe A-E falder i 5 rater.

  • 1. rate – 1/10 (fra sæsonstart til 9. oktober)
  • 2. rate – 1/12 (fra 10. oktober – 11. december)
  • 3. rate – 1/2 (fra 12. december – 19. februar)
  • 4. rate – 1/4 (fra 20. februar – 23. april)
  • 5. rate – 1/6 (fra 24. april – sæsonafslutning)

Opkrævningen for betaling af undervisning i prisgruppe F – J falder i 2 rater:

  • 1. rate: 1/11
  • 2. rate: 1/3
Pris for leje af instrument

Lemvig Musikskole lejer en række instrumenter til eleverne på musikskolen. Du betaler som hovedregel leje for en hel sæson, men afleverer du instrumentet indenfor ophør af de 2 måneders prøvetid, opkræves du ikke leje.

Se pris pr. instrument

Betingelser

Indmeldelse

Indmeldelse sker online. Efter prøvetiden er tilmeldingen økonomisk bindende resten af skoleåret.

I tilfælde af flytning fra kommunen eller langvarig sygdom, kan der dog dispenseres fra denne regel.

Prøvetid

Indmeldelsen er bindende for hele skoleåret, men de 2 første måneder er prøvetid.

Prøvetiden er 2 måneder (normalt fra sæsonstart til medio. oktober) og er økonomisk bindende.

Skriftlig udmeldelse i forbindelse med prøvetidens udløb, skal ske senest 14 dage før prøvetidens udløb.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt på mail til Lemvig Musikskole, med angivelse af årsag.

Skriv til musikskolen@lemvig.dk

Bemærk, at efter prøvetiden er tilmeldingen økonomisk bindende resten af skoleåret.

Ferieplan

Musikskolen følger i store træk folkeskolens ferieplan. Af praktiske grunde begynder vi sæsonen nogle dage senere og slutter nogle dage før skolerne. Der kan også være forskel på dage omkring juleferien.

Den enkelte elevs mødeplan kan ses på www.lemvig.speedadmin.dk

Se folkeskolens ferieplan her

Aflysning af undervisning

Hvis musikskolen med kort varsel må aflyse undervisningen sker det pr. sms, ellers sendes en mail senest 3 dage før. Mobilnummer og mailadresse skal opgives ved tilmelding.

Aflyses undervisningen, kan der efter aftale med underviseren være mulighed for at få en erstatningstime.

Vi refunderer løbende elevbetaling for aflyste lektioner ved næste opkrævning.

Musikskolen kan aflyse undervisningen 2 gange i løbet af sæsonen uden refusion.

Beløb under 150 kr. refunderes ikke.

Elevafbud

Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, bedes sende afbud direkte til musiklæreren.

Der kan også meldes afbud via kontoret, dog kun i åbningstiden mellem 10 – 14. Send gerne en mail.

Lektioner, som forsømmes af eleven, samt undervisning der falder på skolefridage, erstattes ikke.

Foto

Musikskolen forbeholder sig ret til at anvende eventuelle elevfotos til eget brug på digitale medier og til interne foldere og flyers. Må du eller dit barn ikke bruges i markedsførings øjemed, bedes du meddele dette til kontoret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Til top